Ingen foran, ingen ved siden når det gjelder Joakim Wallmark og hans crew kan hjelpe med når det gjelder sykler

Alen­emor, 29 år

Godt nyt­tår! Både mobilt verk­st­ed & CycloFix Nøstet er oper­a­tivt og klar for nye opp­drag, små som store. Bestill via kon­tak­t­skje­ma, eller ring 97309190 for timebestilling. 

Velkom­men skal dere være ☺️

Få sykkelen fixet nå! 

CycloFix mobilt:

Sykler må være i orden om de skal fungere. Ting tar tid, og vi vil hjelpe deg å spare masse tid.

Du slip­per å stå i kø inn til byen, kø ved verk­st­eds­disken, og en evt. bom­tur ved mis­forståelse mel­lom deg og mekaniker

Løs­ning : En hyggelig mekaniker møter deg på din arbei­d­splass og skrur på din sykkel og alle dine kol­legers sykler!

Mekanikeren kan også komme hjem til deg og naboene dine på ettermiddags/kveldstid. Send en fore­spørsel, så løs­er vi dette ‑sam­men! Arbei­d­sti­den er i hov­ed­sak hverdager fra 9–15, men eks­presser­vice kan fra tid til annen også utføres.

CycloFix Nøstet

Her får sykke­len grundig sjekk,helprofesjonell utført ser­vice og superko­rt lever­anse mange av våre konkur­renter mis­un­ner oss… 😉

Alt,innenfor rime­lighetens grenser blir utført. Verk­st­edet er der­for omtrent uten unntak smekkfullt,men vi job­ber så fort vi klar­er uten at det skal gå på akko­rd med verken sikker­het eller kvalitet. Vi ønsker å frem­stå som ydmyke, respek­t­fulle og pro­fesjonelle til fin­ger­spis­sene — akku­rat som et pre­mi­umverk­st­ed bør fremstå. 

Faste åpn­ingstider:

Man-fre: 10–16.00

Adressen er Nøste­gat­en 49.

Velkom­men innom! ♥️

Tele­fon: 973 09 190

MVH

Team CycloFix Nøstet

Kontakt